Informace o platbách

Platební podmínky

Školné je splatné po jednotlivých semestrech, jejich výše je uvedena v tabulce termínů výuky. Termín úhrady je vždy do prvního výukového dne semestru včetně, výjimkou je první semestr, který je nutno zaplatit do 31.8. – zaplacení školného je potvrzením nástupu ke studiu. Výjimku mají studenti přijatí na základě vstupních testů konaných v srpnu a září. Termín zaplacení je v tomto případě do prvního výukového dne včetně.

V případě finanční tísně je možné individuálně dohodnout splátkový kalendář: výši a termín splatnosti zálohy a počet splátek.

Bankovní spojení

  • č.ú.: 28 37 88 70 01 / 5500 – ČGK – pro studijní skupiny: Praha – standardní, intenzivní, integrovaná, Plzeň – intenzivní
  • č.ú.: 27 27 28 20 01 / 5500 – IPP – pro studijní skupiny: Brno, Hradec Králové, Liberec – intenzivní, víkendová