Hlavní aktivity

Jako základní součást své činnosti organizuje ČGK studium grafologie. Na výuce participuje řada odborníků z oblasti grafologie a psychologie. ČGK pořádá i široké spektrum vzdělávacích aktivit pro absolventy studia a držitele diplomu. ČGK se také významně podílí na publikační činnosti v oboru grafologie. Posláním ČGK je rovněž ochrana etiky grafologie a zajišťování vysoké odborné úrovně tohoto oboru. Konkrétními aktivitami se snažíme přispívat k ochraně zájemců o grafologický posudek. Klient se může v případě pochybností obrátit na disciplinární komisi ČGK, která je oprávněná přezkoumávat a sankcionovat konkrétní případy porušení etiky nebo odbornosti členů ČGK. ČGK se také odborně podílí na personalistických a jiných zakázkách v oblasti grafologie.