O ČGK

Jsme spolek (dříve neziskové občanské sdružení), který sdružuje zájemce o grafologii, její studium a aplikaci. Záměrem při zakládání ČGK bylo vytvořit relativně ucelený systém kvalitní odborné výuky grafologie a umožnit tak nejen vzdělávání zájemců o psychologii písma, ale i další profesionální růst odborníků. Z těchto důvodů nenabízíme krátkodobé kurzy, které mohou v nejlepším případě poskytnout pouze informativní náhled do problematiky, ale zaměřujeme se na systematickou, metodickou a mnohaletými zkušenostmi podepřenou práci s rukopisem.