Odborné publikace

Základní doporučená literatura

Jan Jeřábek: Grafologie více než diagnostika osobnosti (2014)

Metoda, podle které v ČGK vyučujeme práci s rukopisem a postup při rozboru.

diagnostika2015

Renomovaná publikace předsedy ČGK PhDr. Jana Jeřábka, vyšla v nákladu přes 25 tisíc výtisků.

„Autor je předním reprezentantem naší grafologie a je znám svou širokou a hlubokou erudicí v psychologii a šíří svých zájmů vůbec. Je patrné, že postupoval velmi promyšleně, aby na poměrně malém rozsahu textu podal vše, co je pro charakteristiku osobnosti podstatné také z psychologického hlediska. Uvádí zde rovněž množství originálních postřehů, které by zajímaly i odborného psychologa, nejen grafologa. Závěrem lze říct, že autor podal nepochybně vynikající, vědecky fundovanou a přehlednou práci.“
Z lektorského posudku Prof. PhDr. M. Nakonečného

„Učebnic a různých textů o psychologii písma je na trhu poměrně dost. Za kvalitní považujeme dnes již klasickou publikaci Viléma Schönfelda a ze současných autorů v oboru grafologie je patrně nejlepší text Jana Jeřábka.“
Prof. PhDr. Jiří Šípek, Projektivní metody

Publikace kmenových lektorů ČGK

Helena Baková: Psychologie písma (2015)

psychologie-pisma

Publikace přináší v oblasti poznávání osobnosti z rukopisu řadu nových témat. Představuje celostní grafologii v kontextu psychologie C. Rogerse a přibližuje základní principy oboru, který poskytuje nejen kvalitní psychodiagnostické závěry, ale i hluboce lidský pohled na člověka. Kniha může sloužit též jako zážitkově-poznávací učebnice. Uvede vás do metody psychologie písma, seznámí s různými „grafologickými nástrahami“ a jak jim čelit, umožní získat ucelenou představu o práci s písmem od počátku až po výsledný portrét. Na četných rukopisných ukázkách si ve cvičeních vyzkoušíte svou vnímavost k písmu nebo namalujete rukopis v „barevné grafologii“ v rámci přístupu grafoarte.

„Kniha představuje komplexnější pojetí grafologie jako humanistické psychologie písma, které překonává zjednodušující výklady osobnosti a nabízí celistvější pohled na člověka a jeho písmo.“
Z recenze PhDr. Daniely Rös Šiffelové

Helena Baková: Portréty historických osobností (2015)

portrety-historickych-osobnosti

Jakým člověkem byla autorka Babičky, malíř Slovanské epopeje či básník Máje?
Osobitá kniha grafoložky a lektorky ČGK Ing. Heleny Bakové přináší setkání s dvanácti osobnostmi české minulosti prostřednictvím grafologických portrétů, badatelských pojednání a rozhovorů s potomky slavných. Každý portrét doprovází popis celostních znaků písma dané osobnosti. V rámci grafologie vztahů je představena partnerská studie manželů Boženy a Josefa Němcových. Publikace také obsahuje barevné kresby vytvořené přístupem grafoarte a více než 40 unikátních rukopisných ukázek.

Světlana Francová: Základní postoje přístupu zaměřeného na člověka C. R. Rogerse a jejich výrazové projevy v písmu (2013)

bakalarka

Bakalářská práce se zabývá přístupem zaměřeným na člověka a možností využití psychologie písma pro zjišťování osobnostních kvalit důležitých pro práci v pomáhajících profesích. Za tyto kvality jsou považovány postoje empatie, akceptace a kongruence tak, jak je zformuloval C. Rogers. Práce mapuje, jakým způsobem a za jakých podmínek lze na základě rukopisu určit, v jaké míře se v osobnosti pisatele tyto postoje projevují. Odpovídá na otázku, jaký je rozdíl mezi laickou grafologií a psychologií písma.

Další doporučená literatura

Klára Romanová: Rukopis – klíč k osobnosti (2009)

klickosobnosti

Metoda Kláry Romanové, popsaná v této knize, patří mezi ty, které mohou být v rukou odborníka s patřičným psychologickým vzděláním, dostatečnými zkušenostmi s rukopisy a rozvinutou sebereflexí opravdu prakticky použitelné. The New York Times označil tuto knihu jako nejvýznamnější a nejpraktičtější uvedení do problematiky vztahu mezi rukopisem a osobností jeho pisatele v anglickém jazyce.

Božena Správcová: Sítě vnitřního umění (2005)

site

Poutavá a oslovující kniha krouží okolo témat východní i západní psychoterapie, psychologie rukopisu a umění, které propojuje v překvapivých souvislostech.
Názory a postoje v ní vyslovené mohou vyvolávat sympatie i námitky , nadšení i protesty, ale rozhodně vás nenechají chladnými….

Vilém Schönfeld: Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky (1996)

sch

Nadčasovou Učebnici vědecké grafologie jazykově přepracovali PhDr. Jan Jeřábek a Ing. Helena Baková.

„Schönfeldova Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky patří k základním dílům české grafologické literatury, ale i ve světovém kontextu patří k nejkvalitnějším. Pro Schönfelda byla grafologie diagnostickou metodou, o jejíž praktické použitelnosti, ale i o možnostech a mezích, se každodenně podstatnou část svého života přesvědčoval. Jeho pojetí grafologie bylo podloženo psychologickým vzděláním, důkladnými kritickými znalostmi světové grafologické literatury, ale i rozsáhlou poradenskou praxí. Názornost výkladu je podpořena bohatými písmovými ukázkami a a připojení interpretačních tabulek má sloužit k praktickému využití pro hlubší zájemce.“
PhDr. Jan Jeřábek, předseda České grafologické komory


 

Ceny publikací

  • H. Baková: Psychologie písma: 352,- Kč
  • H. Baková: Portréty historických osobností: 365,- Kč
  • J. Jeřábek: Grafologie více než diagnostika osobnosti: 279,- Kč
  • K. Romanová: Rukopis – klíč k osobnosti: 379,- Kč
  • B. Správcová: Sítě vnitřního umění: 259,- Kč
  • V. Schönfeld: Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky: 356,- Kč

Pokud budete mít zájem, můžeme Vám tyto naše kmenové publikace zajistit. Lze si je osobně vyzvednout na všech našich výukových místech v republice. Pro avizování Vašeho termínu nákupu, použíjte prosím tlf. 777 77 12 18 nebo e-mail: info@grafologickakomora.cz