Lektorský tým

Kmenový lektorský tým

PhDr. Jan Jeřábek

Vystudoval FFUK, obor kulturologie. Grafologii se věnuje od roku 1985. Dlouhodobě se zabývá také hlubinnou a humanistickou psychologií a problematikou psychologie výrazu. V roce 1999 ukončil výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta. Dále absolvoval jeden roční a dva dvouleté kurzy orientované na práci s tělem v psychoterapii. Průběžně navštěvuje odborné semináře zaměřené např. na témata krizové intervence, psychosomatiky, muzikoterapie, psychospirituální krize, supervize ad. Od roku 1992 se intenzivně věnuje studiu umění tchaj-ti čchüan a čchi kungu. V roce 2000 založil sdružení Plynoucí řeka tchaj-ti, která pořádá semináře a cvičení zaměřené na východní i západní práci s tělem a myslí. Je autorem celkové koncepce a metodologie výuky ČGK. Je předsedou ČGK. Shrnující profesní stránky PhDr Jana Jeřábka.

Bc. Světlana Francová

Tajemnice ČGK, lektorka výuky grafologie. Vystudovala obor specializace v pedagogice, vzdělávání dospělých, obhájila kvalifikační práci na téma „Základní postoje přístupu zaměřeného na člověka C. R. Rogerse a jejich výrazové projevy v písmu“. Grafologií se zabývá od roku 1991, v roce 1996 získala diplom grafolog ČGK. V letech 2003 – 2008 absolvovala 5-ti letý výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA) akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP. Výcvik ukončila závěrečnou prací „Terapeutická skupina zaměřená na snícího“, která mapuje možnosti využití práce se sny v nedirektivní skupinové terapii. Věnuje se aplikaci grafologie v oblasti osobního a partnerského poradenství, individuální i skupinové terapii zaměřené na klienta C. R. Rogerse. Věnuje se psychologii porodu a vyvinula specifický program předporodní péče Vodní paní.

Ing. Helena Baková

Lektorka výuky grafologie a členka představenstva ČGK. Grafologií se zabývá od r. 1990. V r. 1993 získala diplom „Grafolog ČGK“. V roce 2008 ukončila komplexní 5-ti letý Výcvik v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka (PCA Carla Rogerse) akreditovaný Psychoterapeutickou společností ČLS JEP a obhájila závěrečnou práci na téma „Grafologie jako přístup zaměřený na pisatele“. Absolvovala 2letý výcvik v Gestalt přístupu pro pomáhající profese, Arteterapeutické semináře, kurzy Systemické psychosociální pomoci, Bachovy květové terapie, Základní mediační dovednosti. Věnuje se osobnímu poradenství a facilitaci skupin s využitím grafologie a arteterapie v přístupu zaměřeném na člověka C. Rogerse. Je autorkou Grafoarte přístupu k rukopisu.

Marie Jeřábková, Ph.D.

Vystudovala FF UK Praha obor pedagogika, PedF UK obor filosofie (doktorský studijní program u prof. J. Peškové) a postgraduální studium na FF UK Praha obor psychologie – aplikační metody sociální psychologie. Absolvovala výcvik integrované psychoterapie, arteterapie, logoterapie a existenciální analýzy – učení prof. V. E. Frankla se zaměřením na smysl. Od r. 1996 se aktivně zajímá o učení Virginie Satirové včetně výcviků pod vedením přímých žáků V. Satirové, se zaměřením na rodinu, sebeúctu, ztrátu a zármutek. Specializuje se na člověka a jeho provázení životní etapou, na rodinu a její terapii, filosofii existence a filosofii výchovy.

Hana Rásochová

Grafologií se intenzivně zabývá od r.1990, diplom grafolog ČGK obhájila v r.1996. Absolvovala studium psychologie na Psychoterapeutické fakultě (SUR) a individuální psychoanalýzu (400 hod.). Od r.1997 samostatně lektorovala kurzy grafologie, od r.2005 se lektorsky podílí na výuce ČGK. Ve své soukromé praxi se věnuje osobnímu grafologickému poradenství.

 

Na výuce ČGK také přednášeli

Prof. PhDr. Milan Nakonečný

Působil řadu let jako vedoucí katedry andragogiky a personálního řízení FF UK a vedoucí katedry pedagogiky a psychologie na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je autorem řady publikací a vysokoškolských učebnic. Spolupodílel se na přijímacích testech pro ČGK, ovlivnil koncepci výuky ČGK a řadu let zde vyučoval psychologii osobnosti.

Prof. PhDr. Jiří Šípek, Csc.

Vystudoval FF UK Praha obor psychologie. Zabývá se psychodiagnostikou a psychoterapií. Absolvoval osobní a cvičnou psychoanalýzu, dále výcvik v kognitivně-behaviorální terapii, v integrované psychoterapii a v hypnoterapii. Psychologii výrazu a grafologii studoval u prof. Vladimíra Tardyho. V současné době vyučuje na katedře psychologie FF UK Praha a věnuje se také soukromé klinické praxi. Je autorem řady odborných článků a knihy Projektivní metody.

Mgr. Eva Franklinová

Vystudovala psychologii v USA (Chapman University, Orange, California), kde také získala právo provozovat soukromou praxi v oboru manželského, rodinného a dětského poradenství. Pracovala jako terapeut na psychiatrických odděleních zaměřených na problematiku poruch příjmů potravy a drogové závislosti. Studuje Andragogiku a personální řízení na FF UK. Věnuje se aplikaci grafologie v osobním a personalistickém poradenství.

PhDr. Vendula Junková, PhDr. J. Němec, PhD. Eva Rheinwaldová, PhDr. Miloslav Kučera, PhDr. Libor Richter Csc., PhDr. Jiří Šmolka Csc., PhDr. Soňa Hermochová Csc. a další