Zahraniční kontakty

Díky Heleně Bakové udržuje ČGK řadu kontaktů se zahraničím:

  • Julio Garifo Cavalli – Argentina
  • Sheila Lowe (vydává časopis The Vanguard, kde byl roku 1996 otištěn náš článek o ČGK a grafologii v České republice) – AHAF, USA
  • Renna Nezos – BAOG, Anglie
  • Enza De Petrillo – Itálie
  • Helmut Ploog – Německo
  • Erik Rees – BIG, Anglie
  • Patricia Siegel – ASPG, USA
  • Lawrence Warner – IGA, Anglie