Semestrální konzultace

Semestrální konzultace

Na závěr výuky v každém semestru mají studenti možnost zúčastnit se semestrálních konzultací. Konzultace nejsou povinné, není jimi podmíněn postup do dalšího ročníku. Slouží především jako oboustranná zpětná vazba pro studenty i lektory (ověření si správného pochopení probrané látky), výsledky se nehodnotí žádnou klasifikací. Ke konzultaci je třeba předem připravit rozbor předem zadaného rukopisu (rozdává se v každé studijní skupině na konci semestru). Obsahem konzultace mohou být nejrůznější problémy, která studenti při práci s rukopisy vnímají – např. postup při rozboru, způsob popisu a interpretace znaků, sestavení nejprve prvního náčrtu a poté i struktury osobnosti.

Konzultace si studenti nechávají zaznamenávat do studijního průkazu (osobní konzultace jsou zaznamenány do průkazu hned po konzultaci, písemné e-mailové či telefonické konzultace na 1. výukovém dni dalšího semestru). Rukopisy ze semestrálních konzultací jsou taktéž zařazeny k samostatným rozborům jako součást Individuálního studijního programu (studium navazující na 2-letou základní část). Pokud má student účast na semestrálních konzultacích potvrzenou ve studijním průkazu, jsou mu konzultační rukopisy následně v rámci ISP uznány jako zpracované. V případě, že se student semestrálních konzultací neúčastnil a má zájem o pokračovací studium v ISP, doplní si chybějící rozbory samostatně – formou individuálních konzultací po skončení 2-leté základní teoreticko-odborné části studia.

Formy konzultací

Jednotliví lektoři nabízejí každý semestr jiné formy konzultací – podle svých aktuálních časových možností.

Platba za konzultaci

Za osobní konzultace se platí v hotovosti na místě, za písemné a telefonické konzultace se platba poukazuje ve výši dohodnuté s lektorem na číslo účtu ČGK: 283 788 7001/5500 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte: „konzultace + jméno Vašeho lektora“)

Nabídka konzultací pro zimní semestr 2016/2017

PhDr. Jan Jeřábek

 • osobní konzultace – rozbor zadaného rukopisu je třeba poslat e-mailem: mjerabkova@volny.cz, termín je třeba sjednat předem, místo konzultace: Praha 5 – Barrandov – konečná tramvaje (místo bude upřesněno e-mailem)
 • cena: 400,- Kč/ 60 min. – do ceny je třeba zahrnout čas na přípravu zpětné vazby lektorem + dobu konzultace se studentem, cena tedy závisí na rozsahu práce studenta a délce trvání konzultace, kterou si student může stanovit sám; odhad pro I. sem. 300,- Kč/konzultaci, pro III. sem. 400,- Kč/ konzultaci

Ing. Helena Baková

 • písemné konzultace – rozbor zadaného rukopisu je třeba zaslat na adresu: graphea@seznam.cz, lektorka k Vaší práci vypracuje zpětnou vazbu formou přehledných poznámek ve Vašem textu
 • cena: 400,- Kč/ 60 min. – odhad pro I. sem. 300,- Kč/konzultaci, pro III. sem. 400,- Kč/ konzultaci (cena závisí na rozsahu práce studenta, v případě překročení těchto částek dá lektorka předem vědět)

Bc. Světlana Francová

 • písemné konzultace – rozbor zadaného rukopisu je třeba zaslat na adresu: svetlafrancova@seznam.cz, lektorka k Vaší práci vypracuje zpětnou vazbu formou přehledných poznámek ve Vašem textu
 • cena: 400,- Kč/ 60 min. – odhad pro I. sem. 300,- Kč/konzultaci, pro III. sem. 400,- Kč/ konzultaci (cena závisí na rozsahu práce studenta, v případě překročení těchto částek dá lektorka předem vědět)
 • osobní telefonická (Skype) konzultace – rozbor zadaného rukopisu je třeba poslat e-mailem: svetlafrancova@seznam.cz, termín konzultace bude dojednán e-mailem
 • cena: 400,- Kč/60 min. – do ceny je třeba zahrnout čas na přípravu zpětné vazby lektorkou + dobu konzultace se studentem, cena tedy závisí na rozsahu práce studenta a délce trvání konzultace, kterou si student může stanovit sám; odhad pro I. sem. 300,- Kč/konzultaci, pro III. sem. 400,- Kč/ konzultaci

Ing. Eva Leitnerová

 • osobní konzultace v rámci konzultačního dne 14. 1. 2017 od 9:30 do 16:00 h, doba konzultace: 60 min., místo konzultací: ZŠ Korunovační Praha 7, II. patro
 • čas konzultace je třeba dohodnout s lektorkou prostřednictvím e-mailu: eva.leitnerova@volny.cz, kam je také předem možno posílat rozbor zadaného rukopisu (min. 3 dny před termínem konzultace)
 • k těmto konzultacím se také mohou hlásit studenti po dvojicích nebo trojicích (v tomto případě se pak o cenu konzultace studenti dělí)
 • cena: 400,- Kč/ konzultaci
 • větších skupinkách od 4 účastníků je cena 150,- Kč/osobu
 • písemné konzultace – rozbor zadaného rukopisu je třeba zaslat na adresu: eva.leitnerova@volny.cz, lektorka k Vaší práci vypracuje zpětnou vazbu formou přehledných poznámek ve Vašem textu
 • cena: 400,- Kč/ 60 min. – odhad pro I. sem. 300,- Kč/konzultaci, pro III. sem. 400,- Kč/ konzultaci (cena závisí na rozsahu práce studenta, v případě překročení těchto částek dá lektorka předem vědět)