Psychoterapeutická práce se sny

Seminář je určen těm, kteří chtějí hlouběji a detailněji porozumět svým snům. Nabízí uvedení do jazyka snů (psychologické pojetí symbolu) a řadu metod, jak se sny pracovat (např. jungiánská analýza, gestalt, focusing, na proces orientovaný přístup atd.). Celý proces je ilustrován řadou snových kazuistik.

  • Práce se sny jako paralela k práci s rukopisem
  • Co je symbol, osobní a kolektivní rovina symbolu, jak symbolům porozumět
  • Různé způsoby práce se sny (jungiánská analýza, gestalt, focusing, meditace, na proces orientovaná terapie)
  • Prožitková práce se sny
  • Zkušenostní cvičení – práce se snovým symbolem

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,30, 13,30– 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
1.6.2019
(8 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek Centrum SPOLU,
Jaselská 3, Praha 6
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
15.5.2019 11

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia