Vstupní testy

Předpokladem pro přijetí ke studiu je nejméně středoškolské vzdělání  a osobnostní předpoklady uchazeče. Absolvování vstupního testu je závazné pro všechny uchazeče, bez ohledu na předchozí vzdělání (studium VŠ, jiné grafologické kurzy).

Výběr posluchačů se provádí na základě písemného osobnostního testu. Zájem o obor je vítán, ale žádné předběžné znalosti grafologie a psychologie se nepožadují. Test je zaměřen na získání informací týkajících se osobnostního profilu uchazeče a dispozic ke studiu a k práci s rukopisem (míra citlivosti k výrazu, emoční inteligence, relativní vyváženost osobnosti).

Výuka je koncipována jako celoživotní vzdělávání, proto není žádné věkové omezení.

Vstupní testy je možné vykonat v libovolném městě, bez ohledu na formu studia (výběr studijní skupiny).

Délka trvání vstupních testů je přibližně 90 minut.

Ke vstupním testům je možné vyplnit si předběžnou registraci (dole na této stránce). Takto přihlášeným zájemcům o studium můžeme garantovat přesný čas začátku vstupních testů bez čekání – lze si tak zajistit volné místo ve třídě. Registrace není povinná, ke vstupním testům mohou uchazeči přijít i bez ní.  Pokud by se dostavilo větší množství uchazečů bez registrace, které je nad naše kapacitní možnosti, nepřihlášení zájemci budou muset na zahájení testů čekat (cca 30 – 40 min.)

K testu si s sebou přineste:

 • psací potřeby včetně obyčejné tužky (č.2)
 • barevné pastelky na kreslení
 • ofrankovanou obálku s nadepsanou adresou, na kterou Vám zašleme do jednoho měsíce od termínu konání posledního řádného testu, (tj. v Praze) výsledky přijímacího řízení.

Administrativní poplatek činí 200,-Kč a platí se na místě v hotovosti.

Termíny vstupních testů

BRNO

 • 17. března 2018 od 16,30 hod.  a  18.března 2018 od 10 hod.
 • Místo konání: Agentura Vika, Masarykova 31, Brno
 • Poznámka: na tyto termíny vstupních testů není potřeba registrace, pouze se dostavit.

HRADEC KRÁLOVÉ

 • 25. května 2018 od 16,45 hod.
 • Místo konání: Knihovna města Hradec Králové, Wonkova 1262/1, Hradec Králové
 • Registrace bude zprovozněna v dohledné době.

LIBEREC

 • 18. května 2018 od 16,30 hod
 • Místo konání: Krajská vědecká knihovna Liberec, Rumjancevova 1, Liberec
 • Registrace bude zprovozněna v dohledné době.

PRAHA

 • Termíny zatím nevypsány
 • Místo konání: Jazyková škola hl. města Prahy, Školská 15, Praha 1

Zájemce o studium prosíme o registraci ke vstupním testům, pomůžete nám tak  zajistit odpovídající prostory: