Vstupní testy

Předpokladem pro přijetí ke studiu je nejméně středoškolské vzdělání s maturitou a osobnostní předpoklady uchazeče. Absolvování vstupního testu je závazné pro všechny uchazeče, bez ohledu na předchozí vzdělání (studium VŠ, jiné grafologické kurzy).

Výběr posluchačů se provádí na základě písemného osobnostního testu. Zájem o obor je vítán, ale žádné předběžné znalosti grafologie a psychologie se nepožadují. Test je zaměřen na získání informací týkajících se osobnostního profilu uchazeče a dispozic ke studiu a k práci s rukopisem (míra citlivosti k výrazu, emoční inteligence, relativní vyváženost osobnosti).

Výuka je koncipována jako celoživotní vzdělávání, proto není žádné věkové omezení.

Vstupní testy je možné vykonat v libovolném městě, bez ohledu na formu studia (výběr studijní skupiny).

Délka trvání vstupních testů je přibližně 90 minut.

Ke vstupním testům je možné vyplnit si předběžnou registraci (dole na této stránce). Takto přihlášeným zájemcům o studium můžeme garantovat přesný čas začátku vstupních testů bez čekání – lze si tak zajistit volné místo ve třídě. Registrace není povinná, ke vstupním testům mohou uchazeči přijít i bez ní. Pokud by se dostavilo větší množství uchazečů bez registrace, které je nad naše kapacitní možnosti, nepřihlášení zájemci budou muset na zahájení testů čekat (cca 30 – 40 min.)

K testu si s sebou přineste:

 • psací potřeby včetně obyčejné tužky (č.2)
 • barevné pastelky na kreslení
 • ofrankovanou obálku s nadepsanou adresou, na kterou Vám zašleme do jednoho měsíce od termínu konání posledního řádného testu, (tj. v Praze) výsledky přijímacího řízení.

Administrativní poplatek činí 200,-Kč a platí se na místě v hotovosti.

Termíny vstupních testů

BRNO

 • 18. března 2017 od 16,45 hod.
 • 19. března 2017 od 10,00 hod.
 • Místo konání: Agentura Vika, Masarykova 31, Brno

HRADEC KRÁLOVÉ

 • 12. května 2017 od 16,45 hod.
 • Místo konání: Knihovna města Hradec Králové, Wonkova 1262/1, Hradec Králové

LIBEREC

 • 19. května 2017 od 16,30 hod
 • Místo konání: Krajská vědecká knihovna Liberec, Rumjancevova 1, Liberec

PRAHA

 • 14. června 2017 od 17,30 hod
  • Od 16,00 h přednáška pro veřejnost „Od grafologie k psychologii písma“, přednáší a dotazy zodpoví Světla Francová, tajemnice a lektorka ČGK
  • Od 17,30 h pak navazují vstupní testy pro zájemce o studium.
 • 21. června 2017 od 17,30 hod
  • Od 16,00 h přednáška pro veřejnost „Od grafologie k psychologii písma“, přednáší a dotazy zodpoví Světla Francová, tajemnice a lektorka ČGK
  • Od 17,30 h pak navazují vstupní testy pro zájemce o studium.
 • 24. června 2017 od 11,00 hod
  • Od 09,30 h přednáška pro veřejnost „Od grafologie k psychologii písma“, přednáší a dotazy zodpoví Světla Francová, tajemnice a lektorka ČGK
  • Od 11,00 h pak navazují vstupní testy pro zájemce o studium.
 • Místo konání: ZŠ Korunovační 8, Praha 7

Zájemce o studium prosíme o registraci ke vstupním testům, abychom též mohli zajistit odpovídající prostory: