Formy studia

Studium PSYCHOLOGIE PÍSMA, KRESBY a ŘEČI TĚLA

I. Základní dálkové studium

Výuka je rozložena do čtyř semestrů, které jsou zakončeny pravidelnými konzultacemi. Studium je koncipováno tak, aby posluchačům poskytlo teoretické poznatky, praktické zkušenosti s rozborem rukopisů a také, aby jim bylo přínosem pro sebepoznání a práci na osobním rozvoji. Uchazeči o studium mohou volit podle své osobní situace a svých očekávání z různých forem základního studia:

 • Standardní výuka
  • Praha – soboty 1x za 14 dní
 • Intenzivní výuka
  • Praha – soboty 1x za 3-4 týdny
  • Brno, Hradec Králové – pátky 1x za 3-4 týdny  (pro rok 2017/2018 nebude otevřena páteční výuka v Brně)
  • Liberec – pátky 1x za 3-4 týdny
 • Integrovaná výuka
  • Praha – 4-denní bloky (pro rok 2017/2018 nebude otevřena)
 • Víkendová výuka
  • Brno – víkendy (sobota+neděle)

Osnovy všech typů studia při výuce grafologie jsou rovnocenné, odlišná je intenzita a četnost výuky.

Standardní výuka:

Jedná se o nejrozsáhlejší formu studia, oproti intenzivní a integrované výuce obsahuje doplňující přednášky z obecné psychologie a více zkušenostních cvičení.

Rozsah studia: 145 vyučovacích hodin vč. konzultací na závěr každého semestru. Každý semestr zahrnuje 5 výukových dní + 1 konzultační den – vždy v sobotu. Výukové dny po sobě následují většinou po dvou týdnech. Posluchači jsou v ročníku rozděleni na praktická cvičení do 3 skupin po cca 20 studentech.

Zahájení výuky: září – začátek října 2017

Místo konání: Vyučuje se v Jazykové škole, Školská 15, Praha 1, v sobotu od 9,30 h do 13,00 h a od 14,00 h do 16,15 h

Upřesnění místa: proti McDonalds ve Vodičkově ulici ústí Školská ulice, v bloku domů Vyšší dívčí škola Vodičkova ulice. Jazyková škola je ve Školské ulici cca 25 metrů po pravé straně.

Dopravní spojení:

 • Hlavní nádraží – Vodičkova ulice 6 min. třetí zastávka tram. č. 5, 9

Hlavní výukové předměty:

 • grafologie – psychologie písma
 • psychologie osobnosti
 • praktická cvičení rozborů rukopisů

Ostatní předměty:

 • základní směry v psychoterapii: humanistický, kognitivně-behaviorální, transpersonální, práce s tělem a další
 • různé psychologické systémy a typologie aplikované na práci s rukopisem: Eysenck, Kretschmer, Leary, Wiersma-Heymans, Jung, Satirová, Maslow aj.
 • základní postoje v humanistické psychologii (C.R.Rogers) a jejich využití při práci s rukopisem a klientem
 • dva základní způsoby vnímaní užívané v grafologické praxi a jejich širší souvislosti
 • vytváření psychologického portrétu osobnosti
 • prožitková práce s rukopisem, čili grafologická alchymie.
 • symboly individuačního procesu (C.G.Jung)
 • doplňující komparativní kresebné testy (strom, postavy)
 • zkušenostní cvičení (arteterapie, techniky sociální komunikace, výrazové projevy v kresbě a hudbě, imaginativní techniky a jiné techniky vedoucí k hlubšímu sebepoznání, aj.)

Na výuce se podílí celý lektorský tým.

Cena za 1 semestr (40 vyučovacích hodin + konzultace): 4.850,- Kč.

Intenzivní výuka:

Míra praktické práce s rukopisem má stejný rozsah jako standardní typ výuky. Menší podíl přednášek a praktických cvičení z psychologie v intenzivních kurzech je vyvažován individuálnějším přístupem v jedné studijní skupině a intenzivnějším kontaktem s lektory. Studijní skupinu tvoří cca 20 – 25 posluchačů.

Rozsah studia: 115 vyučovacích hodin, které jsou rozloženy do pěti 60-ti minutových bloků v každém výukovém dni, na závěr každého semestru konzultace (v sobotu v Praze).

Četnost výuky: výukové dny po 3-4 týdnech. Celodenní forma studia umožňuje oproti večerní , která probíhala v minulých letech, plné soustředění bez předchozího vypětí a únavy z pracovního dne.

Zahájení výuky:

 • Praha: září – začátek října 2017
 • Brno: září – začátek října 2017
 • Hradec Králové: září – začátek října 2017
 • Liberec: září – začátek října 2017

Výuka je složena z přednášek a praktických cvičení.

Hlavní výukové předměty:

 • grafologie – psychologie písma
 • psychologie osobnosti
 • praktická cvičení rozborů rukopisů.

Ostatní předměty:

 • základní směry v psychoterapii: humanistický, kognitivně-behaviorální, hlubinně-analytický, transpersonální, práce s tělem a další
 • různé psychologické systémy a typologie aplikované na práci s rukopisem: Eysenck, Kretschmer, Jung, Satirová, aj.
 • základní postoje v humanistické psychologii (C.R.Rogers) a jejich využití při práci s rukopisem a klientem
 • dva základní způsoby vnímaní užívané v grafologické praxi a jejich širší souvislosti
 • vytváření psychologického portrétu osobnosti
 • prožitková práce s rukopisem, čili grafologická alchymie.
 • symboly individuačního procesu (C.G.Jung)
 • doplňující komparativní kresebné testy (strom, postavy)
 • zkušenostní cvičení (techniky sociální komunikace, arteterapie, imaginativní techniky a jiné techniky vedoucí k hlubšímu sebepoznání, aj.)

Přehled studijních míst – intenzivní výuka: (páteční výuka v Brně nebude v roce 2017/2018 otevřena)

Město Den
výuky
Čas Počet výukových
dní v semestru
Hodin
celkem
Lektoři Cena
za semestr
Foto
Praha soboty 9,30-16,15 4 115 Baková, Francová, Jeřábek 4.400,- Kč
Brno pátky 9,30-16,15 4 115 Baková, Francová 4.200,- Kč
Hradec Králové pátky 9,30-16,15 4 115 Baková, Francová 4.200,- Kč
Liberec pátky 9,30-16,15 4 115 Baková, Francová 4.200,- Kč

Integrovaná výuka: pro rok 2017/2018 nebude otevřena

Je vhodná zejména pro uchazeče, kteří nemohou kvůli velké vzdálenosti na výuku dojíždět často. Výuka je stejně jako v ostatních typech studia rozložena do 4 semestrů, každý semestr se skládá ze 4 výukových dní spojených do jednoho 4-denního bloku. Osnovy studia jsou stejné jako pro Intenzivní výuku. Integrovaná forma výuky sice vyžaduje větší disciplínu při samostudiu v době mezi jednotlivými výukovými bloky, ale oproti ostatním formám studia umožňuje rychlejší propojení získaných poznatků a zkušeností. Studijní skupinu tvoří cca 20 – 25 posluchačů.

Výuka je složena z přednášek a praktických cvičení.

Časový rozvrh výuky:

 • 1. výukový den: 9,30 – 16,15h
 • 3. výukový den: 9,30 – 17,30h
 • 3. výukový den: 9,30 – 16,15h
 • 4. výukový den: 9,30 – 14,15h

Hlavní výukové předměty:

 • grafologie – psychologie písma
 • psychologie osobnosti
 • praktická cvičení rozborů rukopisů.

Ostatní předměty:

 • základní směry v psychoterapii: humanistický, kognitivně-behaviorální, hlubinně-analytický, transpersonální, práce s tělem a další
 • různé psychologické systémy a typologie aplikované na práci s rukopisem: Eysenck, Kretschmer, Jung, Satirová, aj.
 • základní postoje v humanistické psychologii (C.R.Rogers) a jejich využití při práci s rukopisem a klientem
 • dva základní způsoby vnímaní užívané v grafologické praxi a jejich širší souvislosti
 • vytváření psychologického portrétu osobnosti
 • prožitková práce s rukopisem, čili grafologická alchymie.
 • symboly individuačního procesu (C.G.Jung)
 • doplňující komparativní kresebné testy (strom, postavy)
 • zkušenostní cvičení (techniky sociální komunikace, arteterapie, imaginativní techniky a jiné techniky vedoucí k hlubšímu sebepoznání, aj.)

Přehled studijních míst – integrovaná výuka:

Město Počet výukových
dní v semestru
Hodin
celkem
Lektoři Cenaza semestr Foto
Praha (Školská 15, Praha 1) 4 115 Baková, Francová, Jeřábek 4.400,- Kč

Víkendová výuka:

Výuka je stejně jako v ostatních typech studia rozložena do 4 semestrů, každý semestr se skládá ze 4 výukových dní ve dvou víkendech (sobota + neděle). Osnovy studia jsou stejné jako pro Intenzivní a Integrovanou výuku. Studijní skupinu tvoří cca 20 – 25 posluchačů.

Rozsah studia: 115 vyučovacích hodin, které jsou rozloženy do pěti 60-ti minutových bloků v každém výukovém dni, na závěr každého semestru konzultace (v sobotu v Praze).

Časový rozvrh výuky:

 • sobota: 9,30 – 13,00h a 14,00h – 16,15h
 • neděle: 9,30 – 13,00h a 14,00h – 16,15h

Hlavní výukové předměty:

 • grafologie – psychologie písma
 • psychologie osobnosti
 • praktická cvičení rozborů rukopisů.

Ostatní předměty:

 • základní směry v psychoterapii: humanistický, kognitivně-behaviorální, hlubinně-analytický, transpersonální, práce s tělem a další
 • různé psychologické systémy a typologie aplikované na práci s rukopisem: Eysenck, Kretschmer, Jung, Satirová, aj.
 • základní postoje v humanistické psychologii (C.R.Rogers) a jejich využití při práci s rukopisem a klientem
 • dva základní způsoby vnímaní užívané v grafologické praxi a jejich širší souvislosti
 • vytváření psychologického portrétu osobnosti
 • prožitková práce s rukopisem, čili grafologická alchymie.
 • symboly individuačního procesu (C.G.Jung)
 • doplňující komparativní kresebné testy (strom, postavy)
 • zkušenostní cvičení (techniky sociální komunikace, arteterapie, imaginativní techniky a jiné techniky vedoucí k hlubšímu sebepoznání, aj.)

Přehled studijních míst – víkendová výuka:

Město Počet výukových
dní v semestru
Hodin
celkem
Lektoři Cena
za semestr
Foto
Brno (Masarykova 31) 4 115 Baková, Francová 4.200,- Kč

II. Individuální studijní program

Program navazuje na dvouleté základní studium a umožňuje detailněji a hlouběji se zaměřit na individuální práci studentů. Práce v rámci programu může být formou přípravy k závěrečným zkouškám nebo ji lze chápat jako formu supervize.

Tato forma je určena pro absolventy dvouletého základního studia a umožňuje detailněji a hlouběji se zaměřit na individuální práci studentů. Může být způsobem přípravy na závěrečné zkoušky nebo ji lze chápat jako formu supervize.

Obsah:

 • samostatné vypracování posudků k zadaným rukopisům, včetně rozboru vlastního rukopisu a jejich individuální konzultace s lektorem
 • prožitková a diagnostická práce v malé skupině. Spojuje v sobě přístupy západní terapie i východní meditace a je zaměřena především na sebepoznání a reflexi celého procesu grafologického rozboru. To může postupně vést nejen k prohloubení praxe, ale k integraci osobnosti grafologa. Z grafologie se tak stává vnitřní umění. Během rozboru vyvolává rukopis emoce a pocity, které mohou zásadně ovlivnit práci grafologa. Cílem je si tyto vlivy hlouběji a přesněji uvědomovat a tím je oslabit.
 • specializované semináře – jednodenní a pobytové

Délka: dle individuální volby a potřeby

Cena: dle absolvovaných hodin, 450,- Kč za individuální konzultaci, 150,-Kč za účast v malé skupině

Podmínkou práce v Individuálním studijním plánu je dodržování etického kodexu.