Vyváženost v rukopisu

  • Riemannova psychodynamická typologie – prakticky využitelný způsob, jak v grafologické praxi rozvíjet psychologické myšlení a prohlubovat porozumění vnitřní dynamice výrazných typů osobnosti
  • Vyváženost jako výraz dynamické rovnováhy a jednotnosti psychiky
  • 4 základní formy životního směřování, požadavků, potřeb osobnosti a jejich rovnovážný stav
  • Typ schizoidní, depresivní, nutkavé a hysterické osobnosti
  • Portrét jednotlivých typů v lásce, agresi, ve vývoji, v perspektivách osobnosti a jeho zrcadlení ve výrazu a v rukopisu – ukázky rukopisů k jednotlivým typům

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,45, 13,45 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
11.8.2018
(8 vyuč.hodin)
Světlana Francová ALMA,
Přístavní 1111/40, Praha 7
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
25.7.2018 77

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia