Vytváření grafologického portrétu osobnosti

Seminář je určen všem, kteří by rádi porozuměli základním principům, které je třeba při psaní závěrečné zprávy pro klienta dodržovat. Tyto zásady jsou zpravidla pro laika nepostřehnutelné, ale chybí-li, stává se posudek sterilní, plochý, pro klienta méně užitečný, někdy i ohrožující.

 • Co a jak v sdělovat: informace zaměřená na „problém klienta“ vs. porozumění vnitřnímu světu klienta
 • Poradenský přístup – orientace dle zakázky klienta
 • Rozbor rukopisu skutečné zakázky – s důrazem na:
  • způsob prožívání – ústřední vztah mezi sebepojetím a zážitkem (Rogers)
  • porozumění výrazu písma jako sebeprojevu, výzvě a vztahu (Schulz von Thun)
  • rozvinutí výchozí charakteristiky do struktury osobnosti
  • postoj ke klientovi – empatie, akceptace a kongruence jako nezbytné podmínky pro vytváření portrétu
 • Nácvik sestavování grafologického portrétu s důrazem na citlivé a zároveň věcně pravdivé a přesné vystižení osobnosti
 • Závěrečná zpráva pro klienta – analýza, dotazy, diskuze

Výuka

 • sobota 9,30 – 12,45, 13,45 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
14.7.2018
(8 vyuč.hodin)
Světlana Francová ALMA,
Přístavní 1111/40, Praha 7
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
27.6.2018 55

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia