Všimavost jako tichá revoluce

 • Co to je mindfulness resp. všímavost a její tradice
 • Praktické využití: zdraví, učení, vztahy, pracovní výkon, kreativita atd.
 • Vědecké výzkumy působení všímavosti
 • Všímavost a práce se stresem
 • Všímavost ve vztazích
 • Všímavost a psychoterapie
 • Všímavost a psychosomatika
 • Potenciality všímavosti k proměně společnosti a kultury.

Výuka

 • čtvrtek
  • 19,00 – 20,30 h zahájení soustředění: úvodní skupina, přehled témat, sjednání kontraktu
 • pátek
  • 9,30 – 12,30 h hlavní téma a prožitková cvičení
  • 14,00 – 17,30 h grafologický rozbor
  • 20,00 – 21,00 h hudba a prožitkový tanec
 • sobota
  • 9,30 – 12,30 h hlavní téma a prožitková cvičení
  • 14,00 – 17,30 h zkušenostní cvičení
  • 20,00 – 21,00 h zkušenostní cvičení
 • neděle
  • 9,00 – 12,00 h grafolog. rozbor a závěr soustředění

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
21. – 24.2.2019
(26 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek
Marie Jeřábková, PhD.
penzion Český statek,
Národních hrdinů 7,
Praha 9 – Dolní Počernice
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 2500,- Kč
poté 3000,- Kč
cena ubytování: 550,- Kč/noc
21.1.2019 44

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia