Úzkosti všedního dne

  • Pojetí úzkosti a strachu v psychoterapii
  • Epidemie úzkosti v moderní společnosti a její základní příčiny
  • Strach jako bezpečnostní systém a jak tento systém optimálně vyladit
  • Existenciální úzkost, její přijetí a cesta k autentické existenci
  • Symboly úzkosti ve snech
  • Psychoterapie úzkosti a její nejrůznější formy

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,30, 13,30 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
9.6.2018
(8 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek Jazyková škola Hl. města Prahy
Školská 15, Praha 1
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
23.5.2018 11

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia