Sebeúcta čili psychologie pocitu vlastní hodnoty

  • Sebeúcta jako součást sebepojetí, její zdroje a projevy
  • Hlubinně psychologické pojetí sebeúcty
  • Komplex méněcennosti
  • Sebeúcta a tělový výraz
  • Komunikace a pocit vlastní hodnoty
  • Sebeúcta a psychosomatika
  • Sebeúcta a spiritualita
  • Jak stabilizovat pocit vlastní hodnoty

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,30, 13,30 – 17,00 h

Informace o semináři – seminář je naplněný, zájemci se mohou hlásit na místa náhradníků.

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
1.12.2018
(8 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek rodinné centrum SPOLU,
Jaselská 3, Praha 6
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
15.11.2018 11

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia