Psychologie zdraví a nemoci

Seminář zkoumá různé psychologické aspekty zdraví a nemoci. Zabývá se také „magií léčení“, t.j. tím, jak probudit placebo či nocebo efekt a vysvětluje univerzální model vzniku nemoci. Důležitou složkou je pak teorie a praxe posilování vlastní imunity.

  • Aspekty zdraví: zdraví a mysl, zdraví a energie, zdraví a sebeužívání, celostní a fragmentované pojetí zdraví atd.
  • Aspekty nemoci: postoje k nemoci, smysl nemoci, výhody nemoci, nemoc jako symptom atd.
  • Magie léčení: placebo a nocebo efekt
  • Model vzniku nemoci
  • Imunoterapie čili jak uvolnit a posílit svůj imunitní systém

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,45, 13,45 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
18.8.2018
(8 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek APERIO,
V Luhu 6, Praha 4 – Nusle
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
1.8.2018 33

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia