Psychologie tarotu

  • Tradice tarotu
  • Tarot vnější a vnitřní
  • Psychologická východiska práce s tarotem (projekce, symbolické prožívání, pociťovaný význam, synchronicita)
  • O způsobech myšlení čili jak je to s náhodou
  • Okruhy významů Velké Arkány
  • Praktická cvičení (rituál tarotu a další)

S sebou je vhodné mít vlastní tarotové karty.

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,30, 13,30 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
16.6.2018
(8 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek APERIO,
V Luhu 6, Praha 4 – Nusle
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
30.5.2018 22

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia