Psychologie růstu

Pro studenty, kteří chtějí porozumět vnitřním procesům, jež brání hlubší seberealizaci a naopak také těm tendencím, které růst umožňují. Pro všechny, kteří hledají hlubší porozumění vlastnímu způsobu existence, stavu a místu své duše. Také pro ty, jež by toto porozumění chtěli dále přenést na práci s rukopisem a získat tak způsob, jak psát poradenské posudky.

  • Praktická práce s rukopisy – rozmanité (v základním studiu nepoužívané) ukázky narušení procesu seberealizace a také ukázky plné seberealizace
  • Humanistická psychologie Carla Rogerse a Abrahama Maslowa
  • Rytmus jako organický a vitální princip psýché, psychosomatická síť a péče o zdraví
  • Zkušenostní cvičení – „endorfinový efekt“, vizualizace

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,45, 13,45 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
21.7.2018
(8 vyuč.hodin)
Světlana Francová ALMA,
Přístavní 1111/40, Praha 7
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
4.7.2018 66

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia