Psychologie pocitu vlastní hodnoty čili sebeúcty

 • Sebeúcta jako součást sebepojetí
 • Zdroje a projevy pocitu vlastní hodnoty-úvodní syntéza
 • Sebeúcta a sociální komunikace
 • Pocit vlastní hodnoty a jeho skrytá dynamika
 • Pocit vlastní hodnoty a tělový výraz
 • Zdravá sebeúcta a spiritualita
 • Způsoby stabilizace pocitu vlastní hodnoty

Výuka

 • čtvrtek
  • 19,00 – 20,30 h zahájení soustředění: úvodní skupina, přehled témat, sjednání kontraktu
 • pátek
  • 9,30 – 12,30 h hlavní téma a prožitková cvičení
  • 14,00 – 17,30 h grafologický rozbor
  • 20,00 – 21,00 h hudba a prožitkový tanec
 • sobota
  • 9,30 – 12,30 h hlavní téma a prožitková cvičení
  • 14,00 – 17,30 h zkušenostní cvičení
  • 20,00 – 21,00 h zkušenostní cvičení
 • neděle
  • 9,00 – 12,00 h hlavní téma a závěr soustředění

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
22. – 25.2.2018
(26 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek
Marie Jeřábková, PhD.
penzion Český statek,
Národních hrdinů 7,
Praha 9 – Dolní Počernice
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 2500,- Kč
poté 3000,- Kčcena ubytování: 550,- Kč/noc
31.1.2018 44

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia