Psychologie efektivního učení

  • Co je učení a jeho podoby (formální a neformální učení, sociokulturní učení atd.)
  • Vztah učitel-žák v tradičním pojetí a v pojetí hlubinné a humanistické psychologie
  • Pravo- a levo-hemisférové učení a jejich aplikace
  • Sedm aspektů efektivního učení (relaxace, motivace, prožívání, aktivní strukturace, smyslové zakotvení, opakování, prostředí)
  • Učení a integrativní psychoterapeutický model
  • Učení a paměťové techniky práce s pamětí
  • Myšlenkové mapy
  • Učení a mentální gramotnost

Výuka

  • sobota 9,00 – 12,45, 13,45 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
2.2.2019
(8 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek rodinné centrum SPOLU,
Jaselská 3, Praha 6
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
17.1.2019 33

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia