Psychologická realita vztahu

Seminář je určen všem, kteří se hlouběji zajímají o problematiku vztahů, jejich prohloubení a zkvalitnění, ale i vhledu do skryté vztahové dynamiky.

  • Vztah a role
  • Vztah a duševní intimita
  • Dynamika vztahu (mýtus vztahu, projekce, vysnění, …)
  • Vztahová patologie – manipulace ve vztahu – vztahové hry
  • Duchovní rovina vztahu

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,45, 13,45 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
25.8.2018
(8 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek ALMA,
Přístavní 1111/40, Praha 7
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
8.8.2018 44

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia