Poradenský rozhovor s klientem

  • Jak sjednat zakázku
  • Základní náležitosti různých forem grafologického rozboru (poradenský rozhovor nebo písemný posudek), jejich přednosti i nevýhody
  • Rozdíly mezi běžnou komunikací a poradenskou intervencí
  • Způsob vedení rozhovoru s klientem
  • Kvalita vztahu mezi pomáhajícím a klientem
  • Techniky aktivního naslouchání
  • Praktické ukázky a nácviky uvedených technik

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,45, 13,45 – 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
18.8.2018
(8 vyuč.hodin)
Světlana Francová ALMA,
Přístavní 1111/40, Praha 7
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
1.8.2018 88

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia