Personalistika

Seminář je určen pro studenty od ukončeného III. semestru a absolventy základního studia (pracuje se s celou strukturou osobnosti).

  • Model a základní oblasti osobnosti využitelné v personalistice
  • Sjednání kontraktu
  • Etický kodex grafologa
  • Ukázky konkrétních personalistických zakázek (rukopisy k nahlédnutí v průběhu výuky)
  • Grafologické rozbory rukopisů (ukázky rukopisů si mohou studenti ponechat

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,30, 13,30 – 17,00 h
  • neděle 9,30 – 12,30, 13,00 – 14,30 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
17. – 18.6.2017
(14 vyuč.hodin)
Ing. Helena Baková
PhDr. Jan Jeřábek
ZŠ Korunovační 8,
Praha 7
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 1550,- Kč
poté 1900,- Kč
2.6.2017 44

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia