Hlavní archetypy ženské duše

  • Co je archetyp a jak se liší od komplexu
  • Základní model archetypů ženské duše – úvodní syntéza
  • Archetyp matky a jeho psychologické aspekty
  • Archetyp hetery a jeho psychologické aspekty
  • Archetyp amazonky a jeho psychologické aspekty
  • Archetyp media a jeho psychologické aspekty
  • Vývoj a zrání ženy z hlediska tohoto modelu

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,30, 13,30– 17,00 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
9.12.2017
(8 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek Jazyková škola Hl. m. Prahy,
Školská 15, Praha 1
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 950,- Kč
poté 1100,- Kč
25.11.2017 11

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia