Grafologická alchymie

  • Teorie grafologické alchymie
  • Prožitkové techniky užívané v grafologické alchymii
  • Fáze a směr alchymického procesu
  • Význam pro validitu a etiku grafologické praxe
  • Vlastní práce s rukopisem
  • Diskuse

Výuka

  • sobota 9,30 – 12,45 h

Informace o semináři

Termín
konání
Lektoři Místo
konání
24.6.2017
(4 vyuč.hodin)
PhDr. Jan Jeřábek ZŠ Korunovační 8,
Praha 7
Cena Termín
včasné platby
Kód semináře
(pro variabilní symbol)
včasná platba 390,- Kč
poté 490,- Kč
9.6.2017 33

Elektronická přihláška

číslo studenta naleznete v přijímacím dopise nebo ve studijním průkazu;
absolventi bez čísla studenta vyplní rok ukončení základního studia