Pro studenty a absolventy

Informace o jarních seminářích 2019

Semináře jsou určeny pro absolventy základního 2-letého studia i pro stávající studenty (po 1. ročníku). Program je připravován tak, aby umožnil získání dalších praktických zkušeností při práci s rukopisy, prohloubení sebepoznání a seznámení se s různými psychoterapeutickými přístupy, metodami či technikami.

Jak se přihlásit

Elektronické přihlášky najdou studenti u každého semináře zvlášť. Důležité upozornění: přihlášku lze odeslat až po zaplacení semináře (do přihlášky je třeba vyplnit datum platby).

Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do termínů platby příslušného semináře. Z organizačních důvodů není možné se seminářů zúčastnit bez zaslané přihlášky! Vždy potřebujeme s předstihem vědět, kolik je vážných zájemců a není tedy možné se dostavit bez ohlášení až v den konání semináře.

Pokud se student do určeného termínu přihlásit nestihne, je možné telefonicky zjistit, zda jsou ještě volná místa a přihlásit se dodatečně.

Vzhledem k tomu, že počet míst je omezený, budou zájemci zařazováni podle pořadí plateb. Pokud by počet přihlášených přesáhl počet volných míst, NEPŘIJATÉ zájemce vyrozumíme telefonicky nebo e-mailem a dohodneme s nimi způsob vrácení platby, event. náhradní termín semináře (v případě dostatečného počtu zájemců).

Platby za semináře

Cena za seminář je závislá na datu do kdy jej zájemce zaplatí. Rádi bychom, aby ceny byly pro naše studenty co nejpřijatelnější, včasná platba umožňuje cenu snížit na minimum, po datu včasné platby je seminář dražší.

U všech plateb s výjimkou hotovostních je důležitý VARIABILNÍ SYMBOL: jeho první část je KÓD SEMINÁŘE. K němu je třeba připojit ČÍSLO STUDENTA (viz studijní průkaz nebo oznámení o přijetí). Tedy variabilní symbol = kód semináře + číslo studenta.

Tento variabilní symbol uvádějte při všech bezhotovostních platbách – bez něj je platba neidentifikovatelná! Dřívější absolventi, kterým nebylo přiděleno číslo studenta, uvedou jako variabilní symbol rok ukončení základní části studia.

Platbám, prosím, věnujte zvýšenou pozornost, máme opakované zkušenosti s platbami zaslanými na nesprávný účet!

Platby můžete provádět:

  • bankovním převodem na č.ú. ČGK: 28 37 88 7001/5500
  • platba na fakturu: písemně nutno zaslat objednávku semináře s uvedením fakturačních údajů plátce (adresa, IČ)
  • platba v hotovosti – ve dnech výuky u vedoucího kanceláře. POZOR: platbu v hotovosti v den konání není možno akceptovat! I při platbě v hotovosti je nutné odeslat elektronickou přihlášku.

Nezapomeňte: do příkazu k úhradě je třeba uvést CELÝ variabilní symbol. Pokud student opomene, riskuje, že díky nedohledané platbě nebude zařazen mezi účastníky semináře a při výuce pro něj nebudou připraveny studijní materiály.

Storno podmínky

V případě zrušení účasti před termínem včasné platby se vrací celá částka. Po termínu platby: více než 1 týden před konáním se vrací polovina částky, méně než 1 týden před konáním je storno poplatek 100% (pokud uchazeč za sebe nemá náhradníka). Poslední týden před konáním semináře tedy není možné z žádných důvodů platby vracet.

Těšíme se s Vámi na viděnou!

Nabídka seminářů

Seminář Místo konání Termín
Psychoterapeutická práce se sny Praha 1.6.2019
Hlavní archetypy ženské duše Praha 22.6.2019
Psychologie meditace Praha 31.8.2019