Test MF Dnes

3. února 1999 zveřejnila MF Dnes článek s titulem „Dobří grafologové dokážou z písma vyčíst povahu člověka“. Jeho obsahem byl výsledek testu, který absolvovalo pět grafoložek (resp. grafologických firem), které svoji činnost inzerovaly ve Zlatých stránkách.

Jejich úkolem bylo napsat osobní charakteristiky tří žen, které se ucházely o práci středního managementu a na závěr sestavit pořadí, podle jejich vhodnosti pro organizační práci.

Výsledky grafoložek byly srovnány s psychologickým vyšetřením, jež zahrnovalo osobní rozhovor a baterii testů, které zjišťovaly výkonnost (Ravenův test inteligence, Torranceho test kreativity, Bourdonův test pracovní křivky, test pozornosti, Stroopův test) a osobnostní vlastnosti (Rorschachův test, Lüscherův test, test kresby stromu, test kresby postav, Warteggův test).

Výsledky grafologů hodnotili čtyři psychologové a čtyři laici. Hodnoceno bylo především, jedná-li se v grafologickém posudku o neurčité obecnosti nebo naopak specifičnosti, které mají velkou výpovědní hodnotu. Pět bodů by získal posudek, jehož výsledky by se rovnaly podrobnému psychologickému vyšetření, tři body odpovídaly krátkodobému cílenému vyšetření, jeden bod by znamenal, že posudek je souhrnem obecných tvrzení, která se hodí pro každého.

Test nejdříve zjistil, že všechny grafoložky došly k témuž závěrečnému pořadí kandidátek podle vhodnosti pro organizační práci jako psychologické vyšetření. Kvalita jejich práce pak byla dále posuzována podle výše uvedených kriterií.

Nejkvalitnější rozbor, jehož obsah se blížil výsledkům komplexního psychologického vyšetření, vypracovala:

Helena Baková (ČGK)

Dále následovaly

grafoložka firmy Calix 4 body
Zdeňka Rusnoková 3 body
Blanka Pevná 3 body
grafoložka firmy Consilia 2 body

Čtenáře těchto stránek může zajímat, že první čtyři grafoložky absolvovaly výuku u ČGK a získaly zde také diplom „Grafolog ČGK“. Výsledky tedy ukazují, že dobrý grafolog je schopen vypracovat rozbor rukopisu, který je srovnatelný s psychologickým vyšetřením. To také souhlasí se zkušenostmi významného britského psychologa H.J. Eysencka, který konstatoval, že validita výsledků práce kvalitního grafologa je stejná či dokonce vyšší, než validita výsledků psychologa pracujícího s projektivními metodami. Je třeba však také dodat, že grafologiie patří zároveň mezi oblasti, kde se objevuje velice rozdílná kvalita práce. Proto je možná vhodnější, než o validitě grafologie obecně, hovořit o validitě práce konkrétních grafologů. Skutečným problémem pak zůstává – jak si vybrat kvalitního grafologa.

Další informace o uvedeném testu si můžete přečíst v příloze TEST MF Dnes ze dne 3.2.1999 nebo v jeho internetové příloze či ve sborníku Grafologie II (2000).